Les opcions dels candidats (Part 2, WEB, VET)

I heus aquí la segona part. Val a dir que sóc conscient de que hi poden haver errors, i també sóc conscient que ha estat una feina de xinos i potser no servirà per res. Però si sou fans d’un dels cinc pilots, podeu imprimir la part que pertoqui al vostre pilot i un cop passat Brasil tatxar les opcions que no procedeixin.

Bé, seguidament les opcions dels pilots de Red Bull.

Mark Webber

-Si guanya les dues curses (270) campió sempre.
-Si en guanya una i és 2n, ALO ha de ser 1r i 8è com a mínim.
-Si en guanya una i és 3r, ALO ha de ser 1r i 9è.
-Si en guanya una i és 4t, ALO ha de ser 1r i abandonar.
-Si en guanya una i és 5è, ALO ha de ser 2n i 8è.
-Si en guanya una i és 6è, ALO ha de ser 2n i 9è.
-Si en guanya una i és 7è, ALO ha de ser 2n i 10è i HAM 1r i 3r.
-Si en guanya una i és 8è, ALO ha de ser 3r i 9è i HAM 1r i 4t.
-Si en guanya una i és 9è, ALO ha de ser 3r i abandonar, HAM 1r i 5è i VET 1r i 3r.
-Si en guanya una i és 10è, ALO ha de ser 4t i 9è, HAM 1r i 5è, i VET 1r i 4t.
-Si en guanya una i abandona, ALO ha de ser 4t i 10è, HAM 1r i 6è i VET 1r i 4t.

-Si fa dos segons (256), ALO ha de ser 2n i 7è i que ni HAM ni VET guanyin les dues.
-Si és segon en una i és 3r, ALO ha de ser 2n i 8è, HAM 1r i 3r i VET no guanyar les dues.
-Si és segon en una i és 4t, ALO ha de ser 2n i abandonar, HAM 1r i 4t i VET no guanyar les dues.
-Si és segon en una i és 5è, ALO ha de ser 3r i 9è, HAM 1r i 4t i VET 1r i 3r.
-Si és segon en una i és 6è, ALO ha de ser 4t i 9è, HAM 1r i 5è i VET 1r i 4t.
-Si és segon en una i és 7è, ALO ha de ser 4t i abandonar, HAM 1r i 6è i VET 1r i 4t.
-Si és segon en una i és 8è, ALO ha de ser 5è i abandonar, HAM 1r i 7è i VET 1r i 5è.
-Si és segon en una i és 9è, ALO ha de ser 6è i abandonar, HAM 1r i 8è i VET 1r i 6è.
-Si és segon en una i és 10è, ALo ha de ser 7è i 10è, HAM 1r i 9è, VET 1r i 7è i BUT no guanyar les dues.
-Si és segon en una i abandona, ALO ha de ser 7è i abandonar, HAM 1r i 9è, VET 1r i 7è i BUT no guanyar les dues.

-Si fa dos tercers (250), ALO ha de ser 2n i abandonar, HAM 1r i 4t i VET no guanyar les dues.
-Si és tercer en una i és 4t, ALO ha de ser 3r i abandonar, HAM 1r i 5è i VET 1r i 3r.
-Si és tercer en una i és 5è, ALO ha de ser 4t i 10è, HAM 1r i 6è i VET 1r i 4t.
-Si és tercer en una i és 6è, ALO ha de ser 5è i 10è, HAM 1r i 7è i VET 1r i 5è.
-Si és tercer en una i és 7è, ALO ha de ser 6è i 10è, HAM 1r i 8è i VET 1r i 6è.
-Si és tercer en una i és 8è, ALO ha de ser 7è i 10è, HAM 1r i 9è i VET 1r i 7è.
-Si és tercer en una i és 9è, ALO ha de ser 8è i 10è, HAM 1r i 10è, VET 1r i 8é i BUT no guanyar les dues.
-Si és tercer en una i és 10è, ALO ha de ser 8è i abandonar, HAM 1r i abandonar, VET 1r i 8è i BUT no guanyar les dues.
-Si és tercer en una i abandona, ALo ha de ser 9è i 10è, HAM 2n i 7è, VET 1r i 9è i BUT no guanyar les dues.

-Si fa dos quarts (244), ALO ha de ser 4t i abandonar, HAM 1r i 6è i VET 1r i 4t.
-Si és quart en una i és 5è, ALO ha de ser 5è i abandonar, HAM 1r i 7è i VET 1r i 5è.
-Si és quart en una i és 6è, ALO ha de ser 6è i abandonar, HAM 1r i 8è i VET 1r i 6è.
-Si és quart en una i és 7è, ALO ha de ser 7è i abandonar, HAM 1r i 9è, VET 1r i 7è i BUT no guanyar les dues.
-Si és quart en una i és 8è, ALO ha de ser 8è i abandonar, HAM 1r i abandonar, VET 1r i 8è i BUT no guanyar les dues.
-Si és quart en una i és 9è, ALO ha de ser 9è i abandonar, HAM 2n i 8è, VET 1r i 9è i BUT no guanyar les dues.
-Si és quart en una i és 10è, ALO ha de ser 10è i abandonar, HAM 2n i 8è, VET 1r i 10è i BUT no guanyar les dues.
-Si és quart en una i abandona, ALO ha d’abandonar les dues, HAM 3r i 7è, VET 1r i abandonar i BUT no guanyar les dues.

-Si fa dos cinquens (240), ALO ha de ser 6è i abandonar, HAM 1r i 8è i VET 1r i 6è.
-Si és cinquè en una i és 6è, ALO ha de ser 7è i abandonar, HAM 1r i 9è, VET 1r i 7è i BUT no guanyar les dues.
-Si és cinquè en una i és 7è, ALO ha de ser 8è i abandonar, HAM 1r i abandonar, VET 1r i 8è i BUT no guanyar les dues.
-Si és cinquè en una i és 8è, ALO ha de ser 9è i abandonar, HAM 2n i 8è, VET 1r i 9è i BUT no guanyar les dues.
-Si és cinquè en una i és 9è, ALO ha d’abandonar les dues, HAM 3r i 7è, VET 1r i abandonar i que BUT no guanyi les dues.

-Si fa dos sisens (236), ALO ha de ser 8è i abandonar, HAM 1r i abandonar, VET 1r i 8è i BUT no guanyar les dues.
-Si és sisè en una i és 7è, ALO ha de ser 9è i abandonar, HAM 2n i 8è, VET 1r i 9è i BUT no guanyar les dues.
-Si és sisè en una i és 8è, ALO ha d’abandonar les dues, HAM 3r i 7è, VET 1r i abandonar i que BUT no guanyi les dues.

-Si fa dos setens (232), ALO ha d’abandonar les dues, HAM 3r i 7è, VET 1r i abandonar i que BUT no guanyi les dues.

Sebastian Vettel

-Si guanya les dues curses (256), ALO ha de ser 2n i 8è com a màxim.
-Si en guanya una i és 2n, ALO ha de ser 3r i 8è, WEB 1r i 9è i HAM 1r i 4t.
-Si en guanya una i és 3r, ALO ha de ser 4t i 9è, WEB 1r i abandonar i HAM 1r i 5è.
-Si en guanya una i és 4t, ALO ha de ser 5è i 10è, WEB 2n i 8è i HAM 1r i 7è.
-Si en guanya una i és 5è, ALO ha de ser 6è i 10è, WEB 2n i 9è i HAM 1r i 8è.
-Si en guanya una i és 6è, ALO ha de ser 7è i 10è, WEB 2n i abandonar i HAM 1r i 8è.
-Si en guanya una i és 7è, ALO ha de ser 8è i 10è, WEB 3r i 9è, HAM 1r i 10è i BUT no guanyar les dues.
-Si en guanya una i és 8è, ALO ha de ser 9è i 10è, WEB 4t i 9è, HAM 2n i 7è i BUT no guanyar les dues.
-Si en guanya una i és 9è, ALO ha de ser 10è i abandonar, WEB 4t i abandonar, HAM 2n i 8è, i BUT no guanyar les dues.
-Si en guanya una i és 10è, ALO ha d’abandonar a les dues, WEB 5è i 10è, HAM 3r i 7è i BUT no guanyar les dues.

-Si fa dos segons (242), ALO ha de ser 5è i abandonar, WEB 2n i 9è i HAM 1r i 7è.
-Si és segon en una i és 3r, ALO ha de ser 7è i 10è, WEB 2n i abandonar, HAM 1r i 8è i BUT no guanyar les dues.
-Si és segon en una i és 4t, ALO ha de ser 8è i abandonar, WEB 3r i abandonar, HAM 1r i abandonar i BUT no guanyar les dues.
-Si és segon en una i és 5è, ALO ha de ser 10è i abandonar, WEB 4t i abandonar, HAM 2n i 8è, i BUT no guanyar les dues.
-Si és segon en una i és 6è, ALO ha d’abandonar a les dues, WEB 5è i 10è, HAM 3r i 7è i BUT no guanyar les dues.

-Si fa dos tercers (236), ALO ha de ser 8è i abandonar, WEB 3r i abandonar, HAM 1r i abandonar i BUT no guanyar les dues.
-Si és tercer en una i és 4t, ALO ha de ser 10è i abandonar, WEB 4t i abandonar, HAM 2n i 8è, i BUT no guanyar les dues.