Les opcions dels candidats (Part 1, ALO, HAM, BUT)

Hola! Després de gairebé morir durant el procés d’aquest article que divideixo en dos parts per no matar a la gent d’avorriment, aquí teniu totes les possibilitats que cadascun dels 5 pilots que encara tenen opcions al títol tenen.

En aquesta primera part hi han Alonso (que és el que més en té) i els pilots de McLaren.

Fernando Alonso

-Si guanya les dues curses (281): campió sempre
-Si en guanya una i és 2n, 3r, 4t, 5è o 6è: campió sempre.
-Si en guanya una i és 7è, WEB ha de ser 1r i 3r.
-Si en guanya una i és 8è, 9è o 10è WEB ha de ser 1r i 4t.
-Si en guanya una i abandona, WEB ha de ser 1r i 5è.

-Si fa dos segons (267): campió sempre a no ser que WEB guanyi les dues.
-Si es segon en una i és… 3r o 4t, WEB ha de ser 1r i 2n.
-Si és segon en una i és 5è, WEB ha de ser 1r i 4t i HAM 1r i 2n.
-Si és segon en una i és 6è, WEB ha de ser 1r i 5è i HAM 1r i 2n.
-Si és segon en una i és 7è, WEB 1r i 6è i HAM i VET 1r i 2n.
-Si és segon en una i és 8é, WEB ha de ser 1r i 7é i HAM i VET 1r i 2n.
-Si és segon en una i és 9è WEB ha de ser 1r i 8è, HAM 1r i 3r i VET 1r i 2n.
-Si és segon en una i és 10è o no puntua WEB ha de ser 1r i 9è, HAM 1r i 4t i VET 1r i 2n.

-Si fa dos tercers (261): campió a no ser que WEB sigui 1r i 2n com a mínim.
-Si és tercer en una i és… 4t, WEB ha de ser 1r i 3r i HAM no guanyar les dues.
-Si és tercer en una i és 5è o 6è WEB ha de ser 1r i 5è, HAM 1r i 2n i VET no guanyar les dues.
-Si és tercer en una i és 7è, WEB ha de ser 1r i 7è, HAM 1r i 3r i VET no guanyar les dues.
-Si és tercer en una i és 8è, WEB ha de ser 1r i 8è, HAM 1r i 3r i VET no guanyar les dues.
-Si és tercer en una i és 9è, WEB ha de ser 1r i 9è i HAM i VET 1r i 3r.
-Si és tercer en una i és 10è, WEB ha de ser 1r i 10è, HAM 1r i 5è i VET 1r i 3r.
-Si és tercer en una i no puntua, WEB ha de ser 1r i abandonar, HAM 1r i 5è i VET 1r i 3r.

-Si fa dos quarts (255) WEB ha de ser 1r i 6è, i HAM i VET no guanyar les dues.
-Si és quart en una i és 5è, WEB ha de ser 1r i 7è i HAM i VET no guanyar les dues.
-Si és quart en una i és 6è, WEB ha de ser 1r i 8è, HAM 1r i 3r i VET no guanyar les dues.
-Si és quart en una i és 7è, WEB ha de ser 1r i 9è, HAM 1r i 4t i VET 1r i 2n.
-Si és quart en una i és 8è, WEB ha de ser 1r i 10è, HAM 1r i 5è i VET 1r i 3t.
-Si és quart en una i és 9è, 10è o abandona, WEB ha de ser 2n i abandonar, HAM 1r i 6è i VET 1r i 4t.

-Si fa dos cinquens (251) WEB ha de ser 1r i 8è. HAM 1r i 3r i VET no guanyar les dues.
-Si és cinquè en una i és 6è, WEB ha de ser 1r i 9è, HAM 1r i 4t i VET 1r i 2n.
-Si és cinquè en una i és 7è, WEB ha de ser 1r i 10è, HAM 1r i 4t i VET 1r i 3r.
-Si és cinquè en una i és 8è, WEB ha de ser 2n i abandonar, HAM 1r i 6è i VET 1r i 4t.
-Si és cinquè en una i és 9è, WEB ha de ser 2n i abandonar, HAM 1r i 7è i VET 1r i 4t.
-Si és cinquè en una i és 10è o abandona, WEB ha de ser 2n i abandonar, HAM 1r i 7è i VET 1r i 5è.

-Si fa dos sisens (247) WEB ha de ser 1r i 10è, HAM 1r i 4t i VET 1r i 3r.
-Si és sisè en una i és 7è, WEB ha de ser 2n i abandonar, HAM 1r i 5è i VET 1r i 4t.
-Si és sisè en una i és 8è, WEB ha de ser 2n i abandonar, HAM 1r i 6è i VET 1r i 4t.
-Si és sisè en una i és 9è, WEB ha de ser 2n i abandonar, HAM 1r i 7è i VET 1r i 5è.
-Si és sisè en una i és 10è o abandona, WEB ha de ser 2n i abandonar, HAM 1r i 8è i VET 1r i 6è.

-Si fa dos setens (243) WEB ha de ser 2n i abandonar, HAM 1r i 6è i VET 1r i 4t.
-Si és setè en una i és 8è, WEB ha de ser 2n i abandonar, HAM 1r i 7è i VET 1r i 5è.
-Si és setè en una i és 9è, WEB ha de ser 2n i abandonar, HAM 1r i 8è i VET 1r i 6è.
-Si és setè en una i és 10è o abandona, WEB ha de ser 3r i abandonar, HAM 1r i 9è, VET 1r i 7è o que BUT no guanyi les dues.

-Si fa dos vuitens (239) WEB ha de ser 2n i abandonar, HAM 1r i 8è i VET 1r i 6è.
-Si és vuitè en una i és 9è, WEB ha de ser 3r i abandonar, HAM 1r i 9è, VET 1r i 7è o que BUT no guanyi les dues.
-Si és vuitè en una i és 10è. WEB ha de ser 3r i abandonar, HAM 1r i 10è, VET 1r i 8è o que BUT no guanyi les dues.
-Si és vuitè en una i abandona, WEB ha de 4t i abandonar, HAM 1r i abandonar, VET 1r i 9è o que BUT no guanyi les dues

-Si fa dos novens (235) WEB ha de ser 4t i abandonar, HAM 1r i abandonar, VET 1r i 9è o que BUT no guanyi les dues.
-Si és novè i és 10è, WEB ha de ser 4t i abandonar, HAM 2n i abandonar, VET 1r i 9è o que BUT no guanyi les dues.
-Si és novè i abandona, WEB ha de ser 4t i abandonar, HAM 2n i abandonar, VET 1r i 10è o que BUT no guanyi les dues.

-Si fa dos desens (233), WEB ha de ser 4t i abandonar, HAM 2n i abandonar, VET 1r i 10è o que BUT no guanyi les dues.
-Si és desé i abandona, WEB ha de ser 5è i abandonar, HAM 2n i abandonar, VET 1r i abandonar o que BUT no guanyi les dues.

-I si abandona en les dues curses (231), WEB ha de 5è i abandonar, HAM 2n i abandonar, VET 1r i abandonar i BUT 1r i 3r.

Lewis Hamilton

-Si guanya les dues curses (260), ALO ha de ser 2n i 5è com a màxim.
-Si en guanya una i és 2n, ALO ha de ser 2n i 8è i WEB 1r i 7è.
-Si en guanya una i és 3r, ALO ha de ser 2n i abandonar i WEB 1r i 7è.
-Si en guanya una i és 4t, ALO ha de ser 3r i abandonar, WEB 1r i 10è i VET 1r i 3r.
-Si en guanya una i és 5è, ALO ha de ser 4t i abandonar, WEB 2n i 7è i VET 1r i 4t.
-Si en guanya una i és 6è, ALO ha de ser 5è i abandonar, WEB 2n i 8è i VET 1r i 5è.
-Si en guanya una i és 7è, ALO ha de ser 6è i abandonar, WEB 2n i 9è i VET 1r i 6è.
-Si en guanya una i és 8è, ALO ha de ser 7è i abandonar, WEB 2n i abandonar i VET 1r i 7è.
-Si en guanya una i és 9è, ALO ha de ser 8è i 10è, WEB 3r i 10è i VET 1r i 8è.
-Si en guanya una i és 10è, ALO ha de ser 8è i abandonar, WEB 3r i abandonar i VET 1r i 8è.
-Si en guanya una i abandona, ALO ha de ser 9è i 10è, WEB 4t i 9è i VET 1r i 8è.

-Si fa dos segons (246), ALO ha de ser 4t i 8è, WEB 1r i abandonar i VET 1r i 4t.
-Si és segon en una i és 3r, ALO ha de ser 5è i 10è, WEB 2n i 8è i VET 1r i 5è.
-Si és segon en una i és 4t, ALO ha de ser 6è i abandonar, WEB 2n i 9è i VET 1r i 6è.
-Si és segon en una i és 5è, ALO ha de ser 7è i abandonar, WEB 2n i abandonar, VET 1r i 7è i BUT no guanyar les dues.
-Si és segon en una i és 6è, ALO ha de ser 8è i abandonar, WEB 3r i abandonar, VET 1r i 8è i BUT no guanyar les dues.
-Si és segon en una i és 7è, ALO ha de ser 9è i abandonar, WEB 4t i 10è, VET 1r i 9è i BUT no guanyar les dues.
-Si és segon en una i és 8è, ALO ha d’abandonar les dues, WEB 5è i 10è, VET 1r i abandonar i BUT 1r i 3r.

-Si fa dos tercers (240), ALO ha de ser 6è i abandonar, WEB 2n i 9è i VET 1r i 6è.
-Si és tercer en una i és 4t, ALO ha de ser 8è i 10è, WEB 3r i 10è, VET 1r i 8è i BUT no guanyar les dues.
-Si és tercer en una i és 5è, ALO ha de ser 9è i 10è, WEB 4t i 9è, VET 1r i 8è i BUT no guanyar les dues.
-Si és tercer en una i és 6è, ALO ha de ser 10è i abandonar, WEB 4t i abandonar, VET 1r i 10è i BUT no guanyar les dues.
-Si és tercer en una i és 7è, ALO ha d’abandonar les dues, WEB 5è i 10è, VET 1r i abandonar i BUT 1r i 3r.

-Si fa dos quarts (234), ALO ha de ser 9è i abandonar, WEB 4t i 10è, VET 1r i 9è i BUT no guanyar les dues.
-Si és quart en una i és 5è, ALO ha d’abandonar les dues, WEB 5è i 10è, VET 1r i abandonar i BUT 1r i 3r.

Jenson Button

-Si guanya les dues curses (239), ALO ha de ser 3r i abandona, WEB 2n i abandona, HAM 1r i 9è i VET 1r i 7è.
-Si en guanya una i és 2n, ALO abandona a les dues, WEB 5è i abandona, HAM 2n i abandona i VET 1r i abandona.